SURVIVAL

W naszym wykonaniu ma niewiele wspólnego z militarnymi zmaganiami, czy próbą wytrzymałości. Podczas naszych wyjazdów survivalowych nie stawiamy tylko na siłę fizyczną, lecz na odporność na stres, umiejętność wykorzystania już posiadanej wiedzy oraz zdolność do improwizacji w sytuacjach nieoczekiwanych. Survival to ciągłe poszerzanie wiedzy o sobie, otaczających nas ludziach, jak również o przyrodzie.

Staramy się aby stopień trudności zawsze dostosowany był do uczestników, biorąc pod uwagę ich kondycję, wiek, zainteresowania i doświadczenia aby  mogli aktywnie w nim uczestniczyć. Uczestnicy muszą jednak rozumieć specyfikę takich programów i nie mylić ich z wakacyjnymi wyjazdami z biura podróży.

Wszystkie programy survivalowe są przygotowywane indywidualnie, w celu otrzymania oferty prosimy o kontakt.

Polowanie na wilkołaki

Dla naszych specjalnych klientów z zamiłowaniem do łowiectwa, przygotowaliśmy na 2016 rok specjalny program – POLOWANIE NA WILKOŁAKI!!!

Na okres od DO roku Ministerstwo Ochrony Środowiska, na prośby kół łowieckich i mieszkańców terenów zagrożonych poprzez niekontrolowany rozrost populacji wilkołaków, wydało zgodę na odstrzał 666 sztuk na terenie całego kraju.

Domostwa graniczące z terenami leśnymi były ostatnimi czasy nachodzone przez wilkołaki, które zwłaszcza zimą wychodziły z lasów w poszukiwaniu łatwej zdobyczy.

Firma Compass uzyskała wyłączność na organizacje polowań na terenie nadleśnictwa Olkusz i Krzeszowice i nie limitowaną ilość sztuk do odstrzelenia ale nie przekraczającą limitu ustalonego przez Ministerstwo Ochrony Środowiska dla całego kraju.Warunkiem uczestnictwa w polowaniach organizowanych przez firmę Compass jest posiadanie ważnej karty łowieckiej i opłacenia składek członkowskich w swoim macierzystym kole łowieckim lub odbycie specjalnego kursu przygotowanego przez pracowników firmy Compass. Dodatkowo każdy uczestnik polowania i osoby towarzyszące muszą podpisać Deklarację Odpowiedzialności.

Udział w polowaniu organizowanym przez Compass kosztuje 5000 zł/ osoba + opłata ekologiczna 700 zł za każdego odstrzelonego wilkołaka (ceny netto). Opłata ekologiczna nie będzie pobierana, jeśli odstrzelona sztuka zostanie oddana do punktu skupu żywca nie później niż 4 godziny po odstrzale i zostanie wydane odpowiednie zaświadczenie potwierdzające tą czynność

Zapisy na polowania przyjmowane są do 14 dni roboczych przed planowanym polowaniem – patrz kalendarz polowań.

Cena organizowanego przez Compass polowania zawiera:

pomoc techniczną w trakcie polowania (zorganizowanie nagonki, zanęcanie terenu odstrzału mięsem wieprzowym, transport samochodami terenowymi)

dokumentację fotograficzną i video

pomoc duchową (opieka psychologa – na wyraźne życzenie klienta)

fachową pomoc przy wyprawieniu trofeum myśliwskiego (w przypadku udanego polowania)

certyfikat – dyplom dla każdego uczestnika polowania

członkostwo honorowe w Compass Adventure Club wraz z wydaniem karty platynowej ważnej przez okres 2 lat.

Kalendarz polowań (pełnia księżyca).

Dla osób zainteresowanych naszą ofertą oferujemy materiały dydaktyczne.